lastcyklar

GARANTI PÅ BABBOE LASTCYKLAR

Garantivillkor Babboe Big/Transporter/City/Curve/Dog

Den här garantin gäller bara för Babboe Big/Transporter/Dog//City/Curve köpt i Sverige och för varor som Kunden anskaffat för eget bruk mot uppvisande av giltigt köpebevis.

VD Sport & Konsult AB och Babboe BV kan inte bekosta reparationer utförda under garanti om Babboe produkten till hands har blivit såld i andrahand eller av en icke-auktoriserad säljare. Garantin kan inte överlåtas.

VD Sport & Konsult AB och Babboe BV är bara erfordrade att erbjuda garantiservice till konsumenter som kan presentera bevis och datum på köp.

Dessa garantivillkor tillämpas på tillverkningsdefekter. Garantin gäller en viss tid som du kan hitta nedanför. Garantin inkluderar inte användningsslitage.

Följande delar är inkluderade i garantin:

1. Delar
Broms system och broms handtag
Växlar
Sadel, sadelstolpe
Styret, axeltapp, handtag
Styrdämpare
Vevarmar
Skärmar
Lås
Nav
Fälger
Framlyse
Baklyse2. Ram

Följande är exkluderande från garantin:

skadade däck och/eller punktering
bromsar och växelkablar som har blivit sträckta av användning
lösa eller brutna ekrar
delar tillförda senare som inte är auktoriserade Babboe delar eller accessoarer
rost utifrån på grund av skador
lösa bultar och skruvar

Viss tid garanti
2 år för ’Delar’
6 månader för träpaketet
5 år för ’Ram’Garanti perioden startar på köpets datum.

OBS. Din garant gäller inte längre vid..

skador som orsakas av felaktig användning eller otillräcklig skötsel
skador som orsakas av felaktig montering, vilket är annorlunda från monterings instruktionerna. Våra monteringsinstruktioner skickas med Babboe cykeln, men kan även hittas på vår webbsida.
skador som orsakas av ovanlig, omdömeslös, felaktig eller oförsiktig användning av produkten, vilket betyder:
åka över trottoarkanter
åka på trottoarkanter
cykla på två hjul (trehjulingar) eller ett hjul (2hjulingar)
överstiga maximal vikt i lådan (>100kg)
cykla baklänges
skador som orsakas av icke-professionella reparationer eller modifikationer, eller icke-professionellt utbyte av (delar) av produkten
andrahand delar använda för reparationer, såvitt inte godkända av Babboe
skador som uppstår när man använder Babboe under en tävling eller i sport/motions sammanhang
skador som uppstår vid olycka, andra missöden orsakade av externa faktorer eller force majeure.

Garantikrav
Tremånaderskontroll- ett krav på denna garanti är en underhållskontroll av Babboe cykeln utförd av en professionell cykelmekaniker 3 månader efter köpet av Babboe lastcykeln. Tremånaderskontrollen innefattar justering av växlar, bromsar och ekrar. For mer detaljer: Tremånaderskontrollen.

Ersättning av delar
Om en del måste ersättas, ska denna ersättas av en del som är väsentlig lika mot original formen från ett tekniskt och optiskt synsätt, baserat på tillgänglig teknologi i ögonblicket av ersättningen.

Missbruk
Missbruk av garantin kan leda till en reklamation av uppkomna kostnader.

Varning
Korrekt montering av cykeln är avgörande och faller utanför Babboe BV och VD Sport & Konsult AB`s ansvar. Babboe BV och VD Sport & Konsult AB har inget ansvar eller plikt till följd av inkorrekt montering, inte heller till någon konsekvens eller skada som följd av inkorrekt montering.

Göra en reklamation
Kontakta Babboe Kundservice på info@lastcykel.se och inkludera ditt order nummer om du vill göra en reklamation.

Garanti på delar
Om du vill ersätta delar vilka är inkludera i garanti så är själva delarna kostnadsfria, emellertid ansvarar du själv för all frakt och/eller eventuella reparationskostnader.

Viktigt
Kör inte på cykeln utan att kontrollera om dina bromsar och växlar funkar som det ska. Kontrollera dina bromsar och växlar regelbundet, och om så krävs, justera de som beskrivit i instruktionerna eller manualen, eller fråga din lokala cykelmekaniker att justera de åt dig.

Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer av/ som i något avseende är relaterade till ovanstående Garanti.