el-lastcyklar

GARANTI PÅ BABBOE EL-LASTCYKLAR

GARANTIVILLKOR ELDRIVEN BABBOE BIG/TRANSPORTER/DOG/CITY/CURVE
Den här garantin gäller bara för Eldriven Babboe Big/Transporter/Dog/City/Curve köpt i Sverige.

VD Sport & Konsult AB och Babboe BV kan inte bekosta reparationer utförda under en garanti om Babboe produkten till hands har blivit såld i andrahand eller av en icke-auktoriserad säljare. Garantin kan inte överlåtas.

VD Sport & Konsult AB och Babboe BV är bara erfordrade att erbjuda garanti service till konsumenter som kan presentera bevis och datum på köpet.

Dessa garantivillkor tillämpas på tillverkningsdefekter. Garantin gäller en viss tid som du kan hitta nedanför. Garantin inkluderar inte användningsslitage.

Följande delar är inkluderade i garantin:

1. Delar

 • Broms system och broms handtag
 • Växlar
 • Sadel, sadelstolpe, sadelklämman
 • Styret, styrlagar, handtag
 • Styrdämpare
 • Vevarmar
 • Skärmar
 • Lås
 • Nav
 • Vevlager
 • Framlyse
 • Bakljus

2. Elektriska delar
inkluderar elektrisk motor, batteri, styrindikator, kontrollbox, rörelse sensor och laddare

3. Ram

Viss tid garanti

 • 2 år för ’Delar’
 • 6 månader för manual skiftaren av bergväxeln
 • 6 månader för trälådan
 • 5 år för ’Ram’
 • 6 månader på Babboe accessoarer: regn tält,regnskydd, design dekaler, pyjamas skydd, baby sitsen, huvudskydd till babysitsen, barnsitsen, bänkkuddar och Babboe Sadelskydd.

Viss tid garanti på Elektriska delar:
1 år för batteri laddare
1 år för elektrisk motor
1 år för batteri
1 år för kontrolboxen
6 månader för rörelse sensorn
6 månader för styrindikatorn

Garanti perioden startar på köpets datum.

Följande är exkluderande från garantin:

 • skadade däck och/eller punktering
 • bromsar och accelerationskablar som har blivit sträckta av användning
 • lösa eller brutna ekrar
 • delar tillförda senare som inte är auktoriserade Babboe delar eller accessoarer
 • rost utifrån på grund av skador
 • lösa bultar och skruvar

OBS. Din garanti gäller inte längre om/vid:

 • skador som orsakas av felaktig användning eller otillräcklig skötsel
 • skador som orsakas av felaktig montering, vilket är annorlunda från monterings instruktionerna. Våra monteringsinstruktioner skickas med Babboe cykeln men kan även hittas på vår webbsida.
 • skador som orsakas av ovanlig, omdömeslös, felaktig eller oförsiktig användning av produkten, vilket betyder:
 • åka över trottoarkanter
 • åka på trottoarkanter
 • cykla på två hjul (trehjukingar) eller på ett hjul 2 hjulingar
 • överstiga maximal vikt i lådan (>100kg)
 • cykla baklänges
 • skador som orsakas av icke-professionella reparationer eller modifikationer, eller icke-professionellt utbyte av (delar) av produkten
 • andrahands delar använda för reparationer, såvitt inte godkänt av Babboe
 • skador som uppstår när man använder Babboe under en tävling eller i sport/motions sammanhang
 • skador som uppstår vid olycka, andra missöden orsakade av externa faktorer eller force majeure.

Garantikrav
Tremånaderskontroll- ett krav på denna garanti är en underhållskontroll av Babboe cykeln utförd av en professionell cykelmekaniker 3 månader efter köpet av en Babboe lastcykel. Tremånaderskontrollen innefattar justering av växlar, bromsar och ekrar. For mer detaljer: Tremånaderskontrollen.

Ersättning av delar
Om en del måste ersättas, ska denna ersättas av en del som är väsentlig lika mot original formen från ett tekniskt och optiskt synsätt, baserat på tillgänglig teknologi i ögonblicket av ersättningen.

Missbruk
Missbruk av garantin kan leda till en reklamation av uppkomna kostnader.

Varning
Korrekt montering av cykeln är avgörande och faller utanför Babboe BV och VD Sport & Konsult AB ansvar. Babboe BV och VD Sport & Konsult AB har inget ansvar eller plikt till följd av inkorrekt montering, inte heller ansvar till någon konsekvens eller skada som följd av inkorrekt montering.

Göra en reklamation
Kontakta Babboe Kundservice på info@lastcykel.se och inkluderade ditt order nummer om du vill göra en reklamation.

Viktigt och övriga garantikrav
Kör inte på cykeln utan att kontrollera om dina bromsar och växlar funkar som det ska.
Kontrollera dina bromsar och växlar regelbundet, och om så krävs, justera dom som beskrivit i instruktionerna eller manualen, eller fråga din lokala cykelmekaniker att justera dom åt dig.
Använd bara den medföljande batteri laddaren till din Babboe El-lastcykel. Om du använder en annan laddare kan du skada batteriet vilket kan leda till farliga omständigheter.
Garantin gäller inte om det uppstår ett fel orsakat av en annan laddare. Babboe har rätten att avsluta garanti överenskommelsen om batteriet har laddats felaktigt.
Demontering eller modifiering av Protanium batteriet eller laddaren på alla sätt leder till en ogiltig garanti.
Använd Protanium batteriet bara mellan -20°C och 40°C.
För att undvika skada lagra Protanium batteriet på en plats med temperaturer mellan 0°C och 40°C. Livslängden av batteriet kan reduceras avsevärt om batteriet lagras i temperaturen över eller under ovanstående en längre tid.
Undvik kontakt mellan batteri och vatten eller andra vätskor. Garantin gäller inte längre om vatten eller annan vätska går in i batteriet. Om vatten eller annan vätska råkar gå in batteriet, avlägsna batteriet omedelbart för att undvika explosion eller elektrisk chock.
Placera inte batteriet i närheten av eld eller en annan värmekälla. Batteriet kan explodera om det blir för varmt.
Se till att platsen vart batteriet laddas ventileras.
Avlägsna batteriet från laddaren så fort det har laddats färdigt.
Använd inte Protanium laddaren för att ladda Ni-Cd eller Ni-Mh batterier.
Vi rekommenderar starkt att bara ladda Protanium batteriet dagtid och under tillsyn.

Ansvar- Protanium Batteri och Laddare
Babboe BV / VD Sport & Konsult AB/Protanium har inget ansvar eller skyldigheter om det skulle förekomma olycka, skada eller liknade resulterande från icke korrekt användning av batteriet eller laddaren.
Följ lokala reglerna för avfallshantering när du kastar bort batteriet.

Policy för ersättning och ansvar
Med köp av Babboe El Lastcyklar gäller följande garanti krav på batteriet. Denna begränsade garanti åsidosätter alla andra garanti krav.

Endast personen som gjorde det originella köpet kan reklamera. Ingen registrering är nödvändig. Denna garanti erbjuder dig specifika lagliga rättigheter vilka kan variera per land. Protanium batteriet har en sex (6) månaders gratis ersättningsgaranti. Dessutom, som sagt förut, Babboe/Protanium kommer att, på sin egen bedömning, ersätta eller reparera en del eller hela batteriet under de första 6 månader efter köpet om undersökningen visar att materialet eller produktionen av batteriet var felaktiga. Ett bevis på köp i form av kvitto eller liknade, ses som giltiga av Babboe/Protanium är nödvändiga.

DIN ACCEPTANS AV REPERATION ELLER ERSÄTTNING SOM BESKRIVS HÄR ÄR EN FÖRUTSÄTTNING AV KONTRAKET SOM GÄLLER NÄR MAN KÖPER EN BABBOE/PROTANIUM PRODUKT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN BABBOE, VD Sport & Konsult AB ELLER PROTANIUM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON OLYCKA, SKADA, SPECIAL SKADA, ORSAKAD SKADA ELLER (EKONOMISKA) PÅFÖLJDER, ANSVAR, KOMPENSATION, JURIDISK ASSISTANS, KOSTNADER, FÖRLUSTER ELLER FÖRSENINGAR ORSAKAD AV SKADA ELLER INTERRUPTIONER AV NÅGON PRODUKT, INKLUDERAD MEN INTE ENDAST KRAV RELATERADA TILL FÖRLUST ELLER VINST. DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ÖVERSKRIDER ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, EXPLICIT ELLER IMPLICIT.

GARANTI-villkor – BABBOE/PROTANIUM BATTERI

 1. Babboe/Protanium batteri har utvecklats för användning i en Babboe lastcykel använd för förflyttning av personer och avkopplande användning endast. Cykeln har inte utvecklats för stunttricks, hopp eller annan felaktig användning. Garantin är inte längre giltig om cykeln har använts som hyrcykel, om den har sålts eller donerats, om mer än en person åkte cykeln eller om cykeln har använts för hopp eller stunttricks.
 2. Garantin gäller inte längre, om Babboe/Protanium upptäcker skada som har gjorts av någon annan än en cykelmekaniker eller mekaniker auktoriserad av Babboe/Protanium, eller om Babboe/Protanium upptäcker skada till följd av felaktig användning, förändringar, misskötsel, förslitning, otillräckligt underhåll eller olycka.
 3. Konsumenten är alltid ansvarig för korrekt montering av batteriet och rätt underhåll av cykeln. Garantin gäller inte längre om skada har uppkommit efter felaktig installation av batteriet eller inkorrekt användning av batteriet eller laddaren.
 4. Specifikationer kan ändras utan behov av förvarning.

Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer av/ som i något avseende är relaterade till ovanstående Garanti.