Ångerrätt

Ångerrätt gäller då varan återsänds i väsentligen oförändrat skick inom 14 dagar från leveransdagen. Du kan öppna paketet och kontrollera varorna, men varorna får inte användas och måste också återlämnas i samma skick och original emballage, som när du fick dom.

Har varorna ändå installerats eller tagits i bruk, förbehåller vi oss rätten att dra av ett belopp motsvarande eventuella avskrivningar av varorna.
Kunden skall ombesörja frakt till angiven returadress. Kunden kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, dvs. 1800 SEK.

Eventuellt förskott betalas tillbaka inom 30 dagar i de fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet.
Returadress: Babboe Sverige, Lägervägen 11, 79152 Falun, tel: 076-8248171