Förmånscykel i Halmstad - skattesänkt lådcykel via arbetsgivaren

Vill köpa en förmånscykel och bor i Halmstad? Välj någon av våra Babboe-modeller  som förmånscykel och sänk ditt totalpris jämfört med om cykeln köps “som vanligt”. Det enda kravet är att din arbetsgivare är registrerad hos oss.

Förmånscykel i Halmstad, vad det betyder

Cykelförmån är en skattepliktig förmån. Den kan erbjudas av en arbetsgivare till de anställda på ett företag. I utbyte mot sänkt lön kan den anställda köpa en cykel till reducerat pris. Detta justeras via arbetsgivaravgiften. Cykeln erhålls för ett betydligt lägre pris jämfört med om den hade köpts efter lön som redan beskattats. Ta del av mer information om cykelförmån hos Skatteverket.

Måste jag använda cykeln till jobbet för att den ska räknas som förmånscykel?

Det spelar ingen roll hur du använder din cykel eller elcykel. Det är upp till dig. Cykeln behöver inte användas för något speciellt ändamål eller på någon speciell plats. Givetvis är det bekvämt för dig som bor i Halmstad att cykla till och från jobbet.

Gå vidare så här

Din arbetsgivare behöver informeras om att hen behöver ingå avtal med oss på Babboe Sverige. Förmedla våra kontaktuppgifter till din arbetsgivare så berättar vi mer. Med ett befintligt avtal på plats öppnar sig möjligheten att välja vilken Babboe-modell som passar dig. Betalningen av din nya lådcykel justeras när köpet görs.

Slutpriset kan variera

Den slutgiltiga cykelkostnaden beror på lådcykelns pris, din lönenivå och marginalskatten. När köp sker via arbetsgivaren innebär det att ett bruttolöneavdrag görs, vilket innebär att ett förmånsvärde läggs på varje månad. Efter att cykel valts kommer du att se vilket pris du ska betala i kassan. Räkna ut pris på din förmånscykel här.

Förmånscykel i Halmstad