Förmånscykel – bra eller dåligt?

Förmånscyklar är ett bra sätt för företag att erbjuda en kostnadseffektiv och hälsosam lösning för sina anställda att färdas till och i jobbet på. Det kan också bidra till att minska kostnaderna för parkering.

Förmånen kommer med skattefördelar

Dessutom kan företag dra nytta av skatteförmåner när de erbjuder förmånscyklar till sina anställda. Enligt skattelagstiftningen är de skattefria för den anställda så länge förmånsvärdet inte överstiger ett visst belopp per år. Detta kan bidra till att sänka kostnaderna för företaget.

Finns inget dåligt med förmånscyklar?

Trots alla fördelar  finns det också några nackdelar att beakta. En av de vanligaste invändningarna är att det kan vara svårt att hålla reda på och administrera, speciellt för större företag. Det kan också vara svårt för anställda att ha en cykel om de bor på en plats där det inte finns tillräckligt med parkering för dem. Dessa utmaningar kan dock lösas med en väl planerad och genomtänkt strategi för förmånscyklar. I synnerhet om ni leasar era cyklar via oss på Babboe Sverige.

Sammanfattningsvis - en bra idé för företag och anställda

Sammantaget är förmånscyklar ett bra sätt för företag att erbjuda en kostnadseffektiv lösning för sina anställda att komma till och ta sig fram i jobbet, samtidigt som det också kan bidra till att sänka kostnaderna för företaget.

Förmånscykel Södertälje